ul. Długa 18/20
ul. Długa 18/20

tel: 228 311 545

ul. Zagójska 3
ul. Zagójska 3

tel: 228 108 488

ul. Okopowa 55a
ul. Okopowa 55a

tel: 222 777 090

Image

Osoby i instytucje wspierające pracę w sytuacjach trudnych i wymagających pomocy

  1. Policja: telefon: 997, Komenda Rejonowa Policji Warszawa I, ul. Wilcza 21, 00-544 Warszawa, oficer dyżurny: 22-603-91-50,

  2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 11 w Warszawie, Al. Jerozolimskie 30 lok. 5, 00-024 Warszawa, telefon: 22-825-18-15,

  3. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, telefon: 22-668-70-00,

  4. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, telefon: 116-111,

  5. Rzecznik Praw Dziecka, telefon: 800-12-12-12,

  6. Psycholog i wychowawcy (dane kontaktowe w menu strony: Bursa → Lokalizacja→ Kontakt)