ul. Długa 18/20
ul. Długa 18/20

tel: 228 311 545

ul. Zagójska 3
ul. Zagójska 3

tel: 228 108 488

ul. Okopowa 55a
ul. Okopowa 55a

tel: 222 777 090

Image

DRUKI DO POBRANIA

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na powrót dziecka po 22.00
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na powrót dziecka po 22.00

Poniżej znajduje się wzór dokumentu dotyczącego powrotu wychowanka do bursy po godz. 22.00 (jest to załącznik do regulaminu wychowanka rozdział 6 § 13 pkt. 4).

Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w wycieczce
Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w wycieczce

Poniżej znajduje się wzór dokumentu dotyczącego zgody rodziców/opiekunów na udział dziecka w wycieczce.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w zajęciach

Poniżej znajduje się wzór dokumentu dla rodzica/opiekuna prawnego dotyczący udziału dziecka w zajęciach.

Oświadczenie rodzica dotyczące wartościowych przedmiotów
Oświadczenie rodzica dotyczące wartościowych przedmiotów

Poniżej znajduje się wzór oświadczenia rodzica dotyczący odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostające w posiadaniu wychowanka.