ul. Długa 18/20
ul. Długa 18/20

tel: 228 311 545

ul. Zagójska 3
ul. Zagójska 3

tel: 228 108 488

ul. Okopowa 55a
ul. Okopowa 55a

tel: 222 777 090

Image

RODO

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Bursy nr 6.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Sz. P. Weronika Brewczyńska

mbfo.iod@um.warszawa.pl