BURSA NR 6
ul. Okopowa 55a,
01-043 Warszawa


tel: 22 277 70 90
sekretariat.bursa6@eduwarszawa.pl

dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
dluga-1.jpeg
previous arrow
next arrow

Dane kontaktowe

Najważniejsze kontakty, telefony i maile.


Frel Aneta AFrel@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Kuksinowicz Agnieszka AKuksinowicz@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Lipska Magdalena MLipska@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Macheta Emil EMacheta@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Makowska Switłana S.MAKOWSKA@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Pałubińska Edyta EPalubinska@eduwarszawa.pl
Dyrektor
Piotrowska Joanna JoannaPiotrowska@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Seroczyński KarolKSeroczynski@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Turko Anna ATurko@eduwarszawa.pl
Wychowawca
Wiertlewska Małgorzata MWiertlewska@eduwarszawa.pl
Wicedyrektor/Wychowawca
Wykowska Katarzyna KWykowska@eduwarszawa.pl
Wychowawca


Edyta Pałubińska
Edyta Pałubińska
Wiertlewska Małgorzata
Wiertlewska Małgorzata
Wicedyrektor/Wychowawca

MWiertlewska@eduwarszawa.pl

Magdalena Lubańska
Magdalena Lubańska
Hutorowicz Zdzisława
Hutorowicz Zdzisława
ul. Okopowa 55a, 01-043 Warszawa
ul. Okopowa 55a, 01-043 Warszawa
91 1030 1508 0000 0005 5011 7053
91 1030 1508 0000 0005 5011 7053

PŁATNOŚCI ZA POBYT I WYŻYWIENIE: