Bursa nr 6
ul. Smolna 30
00-375 Warszawa
tel. (22) 838-95-96

  BIBLIOTEKA

  online katalog

  DOKUMENTY

  KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  pdf

  Certyfikaty

  ANONIMOWA SKRZYNKA
  NA SYGNAŁY
  OD RODZICÓW

  skrzynka 

  ZARZĄDZENIE DOT. OPŁAT

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 1404/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 02.12.2020r. w sprawie opłat w bursach i niektórych innych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, opłaty za bursę w okresie od 01.02.2021r. do 31.08.2021r. wynoszą:

  POKÓJ 2 OSOBOWY:
  320 zł + wyżywienie

  POKÓJ 3 OSOBOWY:
  250 zł + wyżywienie

  POKÓJ 4 OSOBOWY:
  230 zł + wyżywienie

  Dzienna stawka żywieniowa wynosi 19 zł.

  Link do zarządzenia Dyrektora Bursy ws. opłat.

  DANE OSOBOWE:

  Administratorem danych   osobowych jest Dyrektor    Bursy nr 6.

  Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: 

  Sz. P. Weronika Brewczyńska

  mbfo.iod@um.warszawa.pl 

  SZYBKI KONTAKT:

   Bursa nr 6

  ul. Okopowa 55a
  01-043 Warszawa

  Administracja:
  tel. (22) 838-95-96

  Portiernia:
  tel. (22) 620-11-55

  Zarządzenie Dyrektora Bursy
  nr 3/2020 z dnia 25 marca
  2020 roku w sprawie:
  sposobu organizacji funkcjonowania bursy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających
  z epidemii COVID-19.

  LINK DO DOKUMENTU

  Szanowni Państwo,

  bursa zostanie otwarta dla wychowanków 17 stycznia 2021r. Nasi podopieczni mogą przyjeżdżać do placówki od godz. 15.00. Ze względu na potrzebę wcześniejszego przygotowania posiłków proszę o przesłanie informacji o dacie i godzinie przyjazdu na adres: biuro@bursa6.edu.pl.

  Dyrektor Bursy nr 6

  pdf

  Szanowni Państwo,

  Proszę o wstrzymanie się z uiszczaniem opłat za bursę do momentu powrotu dziecka do bursy (po zniesieniu obostrzeń dotyczących pandemii).

  Dyrektor Bursy nr 6

  Z przyczyn technicznych i niezależnych od bursy w budynku placówki nie ma dostępu do Internetu.

  W całym budynku bursy zamontowany jest system instalacji nawiewno-wywiewnej. Wymiana powietrza następuje co jedną godzinę. W związku z powyższym nie ma możliwości otwierania okien w pokojach.

  Dyrektor Bursy nr 6

  Drogi Wychowanku,
  w celu zapewnienia bezpieczeństwa Tobie, innym wychowankom oraz naszym pracownikom proszę o zastosowanie się  do poniższych zaleceń:
  •    Zgłoś wychowawcy, ewentualny kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
  •    Jeśli poczujesz się źle podczas pobytu w Bursie, niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie gdy zaobserwujesz u siebie objawy infekcji.
  •    Zapoznaj się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie Bursy podczas obowiązywania stanu epidemii i przestrzegaj tych zasad.
  •    Ogranicz opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli musisz z nich korzystać, stosuj maseczki ochronne i dezynfekuj ręce.
  •    Ogranicz kontakty z innymi wychowankami Bursy. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 1,5 m od rozmówcy.
  •    Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych budynku. Jednorazową maseczkę po zdjęciu włóż do zamkniętego kosza. Maseczkę wielokrotnego użytku regularnie pierz w temperaturze min. 60 stopni.
  •    Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką- zużytą chusteczkę jak najszybciej wrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce.
  •    Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
  •    Używaj jedynie swoich przyborów i akcesoriów.
  •    Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymywany w czystości i higienie.
  •    Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju- załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do kosza na śmieci.
  •    Za jedną z najważniejszych kwestii w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa uważa się utrzymanie czystości rąk – ich częste mycie wodą z mydłem oraz dezynfekowanie (jeśli dłonie nie są w sposób widoczny zanieczyszczone). Noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia rąk.
  •    Przy wejściu, na każdym piętrze w korytarzu, przy stołówce są rozmieszczone dozowniki do dezynfekcji rąk.
  •    W przypadku braku maseczki otrzymasz ją od wychowawcy.
  •    Pamiętaj, aby za każdym razem kiedy wchodzisz do bursy zmierzyć sobie temperaturę. Pomiar zachowaj dla siebie, ale w przypadku podwyższonej temperatury zgłoś się do wychowawcy.
                         

  Rodzicu,
  •    Przekaż wychowawcy bursy niezbędne informacje o stanie zdrowia swojego dziecka, aby bursa  mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
  •    Stosuj się do zaleceń lekarskich, które mówią o przeciwwskazaniach do zakwaterowania dziecka w bursie.
  •    Nie posyłaj dziecka do bursy, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać  w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  •    Zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust.
  •    Przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (1,5 m), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie zasłania ust i nosa podczas kichania czy kasłania.
  •    Pozostaw wychowawcy bursy aktualny numer telefonu do kontaktu.


  Dyrektor Bursy nr 6

  Poniżej znajdują się linki do procedur dotyczących postępowania
  w okresie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Bursie nr 6.

  Dla wychowanków w związku z pobytem w Bursie nr 6.
  Dla wychowawców Bursy nr 6.
  Organizacji pracy pracowników kuchni w Bursie nr 6.
  Organizacji pracy personelu sprzątającego w Bursie nr 6.
  Postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika, wychowanka koronawirusem SARS-COV-2 w Bursie nr 6.
  Postępowania prewencyjnego pracowników, wychowawców oraz wychowanków Bursy nr 6.

  Edit Page
  © 2018 Bursa nr 6. All Rights Reserved.
  Wykonanie: webmania.pl

  Please publish modules in offcanvas position.

  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się