Bursa nr 6
z lokalizacją przy

ul. Okopowej 55A, 
01-043 Warszawa
tel. 222777090, 723244258

  Poradnictwo zawodowe

  PORADNICTWO ZAWODOWE

  Wstęp

        Głównym założeniem projektu jest przygotowanie młodzieży do podejmowania decyzji dotyczących dalszego kształcenia i planowania kariery zawodowej poprzez: działania wychowawcze z zakresu poradnictwa zawodowego i coachingu kariery -  rozumianego jako – niedyrektywną metodę pomocy psychologicznej, zwłaszcza w zakresie rozwoju osobistego człowieka i nauk o zarządzaniu, nastawioną na zwiększenie przez jednostkę swojej efektywności w wybranym przez nią obszarze.

  Poradnictwo zawodowe odpowiada za kreowanie nowoczesnego człowieka, nastawionego na: rozwój, innowacyjność i adaptacyjność i przedsiębiorczość (Strategia Lizbońska). Strategia ta jest oparta na:

  • Pełnym poznaniu własnej osoby, zdolności, wartości i zainteresowań;
  • Zdobyciu wiedzy o zawodach, rynku pracy, warunkach zatrudnienia, wynagrodzeniach, perspektywach i kierunkach rozwoju kariery zawodowej;
  • Realnym rozważeniu związków między dwoma powyższymi warunkami.

  Cel główny:

  1. Optymalne przygotowanie młodzieży do aktywnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, a przede wszystkim do pełnienia roli zawodowej, zgodnie z jej możliwościami psychofizycznymi, ambicjami;
  2. Przygotowanie młodzieży do podjęcia samodzielnej decyzji wyboru kierunku studiów i zaplanowania ścieżki kariery zawodowej.
  3. Zwiększenie perspektyw mobilności zawodowej na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym i europejskim.

   Cele szczegółowe:

  1. Diagnoza predyspozycji osobowościowych i zainteresowań oraz preferencji zawodowych;
  2. Przygotowanie młodzieży do planowania realistycznych planów kariery zawodowej w kontekście swojego potencjału zawodowego;
  3. Poznanie wymagań rekrutacyjnych na wybrane kierunki studiów;
  4. Właściwe przygotowanie się do wejścia na rynek pracy;
  5. Nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem;
  6. Nabywanie kompetencji społecznych;
  7. Zarządzanie emocjami;
  8. Motywacja – jak ją obudzić w sobie;
  9. Poczucie własnej wartości.

  Metody pracy:

  • Ankieta,
  • Badania testowe,
  • Zajęcia warsztatowe,
  • Mini – wykłady,
  • Dyskusje;
  • Doradztwo indywidualne;
  • Spotkania ze specjalistami do spraw rekrutacji, spotkania z konsultantami MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ i spotkania w ramach Warszawskich Dni Otwartych Doradztwa Zawodowego.

  Czas trwania projektu:

  7 miesięcy (od  IX/2019  do  IV/2020)

  Etap I:
  (Osoby odpow. za realizację - Zdzisława Hutorowicz, Dariusz Jakubiak i Anna Turko)

  Wrzesień/Październik 2019

  Badania testowe młodzieży

  • Przeprowadzenie ankiety mającej na celu określenie orientacji młodzieży na temat wymagań rynku pracy.
  • Spotkanie ze specjalistą z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
   w Warszawie

  Listopad  2019

  • Omówienie wyników uzyskanych w testach oraz określenie ich związku
   i wpływu na dalszy wybór zawodu.
  • Omówienie wyników uzyskanych w ankietach.

  Etap II:
  (Osoby odpow. za realizację – Z. Hutorowicz, Dariusz Jakubiak)

  Styczeń/luty 2020

  Coaching zawodowy:

  1. Budzenie motywacji
  • „Żeby nam się chciało chcieć”
  1. Emocje:
  • „Jak zarządzać swoimi emocjami”
  1. Samoocena
  • „Mam poczucie własnej wartości”

  Marzec 2020

  • Metody radzenia sobie ze stresem (Z.H. i D.J)
  • Informacje na temat wymagań rekrutacyjnych na studia

  (Z.H., D.J., A.T).)

  Kwiecień 2020

  • Spotkanie ze specjalistą do spraw rekrutacji i konsultantami
   z MOBILNEGO CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ
   (Z.H., D.J., A.T).)
  • Nabywanie kompetencji społecznych (D.J)
  • Spotkania indywidualne z młodzieżą – dostosowane do ich potrzeb  (Z.H. i D.J, A.T).
  • Udział w Warszawskich Dniach Otwartych Doradztwa Zawodowego.

  Program jest skierowany do uczniów klas II, III i IV szkół ponadgimnazjalnych.

  © 2018 Bursa nr 6. All Rights Reserved.
  Wykonanie: webmania.pl

  Please publish modules in offcanvas position.

  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się