Bursa nr 6
z lokalizacją przy

ul. Okopowej 55A, 
01-043 Warszawa
tel. 222777090, 723244258

  Aktywacja/Integracja – ruszmy razem, bądźmy razem

  Projekt edukacyjny
  Aktywacja/Integracja – ruszmy razem, bądźmy razem

  Przeznaczenie projektu: Dla Bursy nr 6 w Warszawie.
  Termin realizacji: Rok szkolny 2019/2020.
  Miejsce: Centra nauki i rozrywki, parki, kina, muzea itp. na terenie Warszawy, Bursa nr 6
  w Warszawie.
  Koszt projektu na rok szkolny 2019/2020: około 2000 zł (bilety wstępu).
  Opracował: Wojciech Cychowski

  Wstęp
      Wychowawcy bursy przez cały czas jego pracy z młodzieżą towarzyszy potrzeba integracji nowo przybyłej grupy wychowanków z wychowankami pozostającymi w bursie na kolejny rok, a także podtrzymywania i korygowania powstałych więzi relacji międzyludzkich. Wyzwaniem każdego pedagoga jest spełnienie sięw powierzonej roli oraz twórcza, efektywna praca wychowawcza, która w rezultacie przełoży się na dobrze zintegrowany, współpracujący, spójny zespół. Przyjazna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa w grupie zależą w ogromnej mierze od tego, jaki będzie początek wzajemnych relacji i jak te relację będą podtrzymywane. Właśnie w czasie spotkań - kiedy spotykamy się jako grupa, rolą wychowawcy jest inicjowanie sytuacji sprzyjających wzajemnemu poznaniu się i przełamywaniu uprzedzeń wynikających z efektu często mylnego tzw. pierwszego wrażenia. Tym samym mamy okazję umożliwić wychowankom przełamanie pierwszych lodów, tworzyć sytuacje do kontynuowania znajomości i rozwijania relacji wewnątrz grupy. Nie oznacza to, że wychowawca powinien stać z boku. Wręcz przeciwnie aktywne włączenie się pedagoga w proponowane formy aktywności pomoże przełamać dystans i nieufność, jaką często przejawiają wychowankowie wobec grona pedagogicznego. Przez cały czas należy koncentrować się na stworzeniu klimatu wzajemnego zaufania, akceptacji i wsparcia.

  Cel projektu:
  - budowanie przyjaznej atmosfery w bursie,
  - przyczynianie się do powstawania sytuacji sprzyjających wzajemnemu poznawaniu się wychowanków,
  - tworzenie sytuacji do kontynuowania już zawiązanych znajomości,
  - tworzenie poczucia bezpieczeństwa i klimatu wzajemnej akceptacji, zaufaniai wsparcia wśród wychowanków,
  - inicjowanie wychowankom nowych sytuacji mających na celu podnoszenie własnej wartości i pewności siebie,
  - rozwijanie zainteresowań i wiedzy wychowanków na temat otaczającego ich świata, a także najbliższego otoczenia, a także historii Warszawy,
  - stworzenie zintegrowanej, współpracującej ze sobą grupy wychowanków,
  - zbudowanie odpowiednich relacji pomiędzy wychowankami i wychowawcami.

  Sposoby realizacji:
  1. Organizowanie cyklicznych wyjść z młodzieżą:
  - 17.09.2019r. - kręgle w Kręgielni „Saska” ul. Angorska 2,
  - 01.10.2019r. - Wystawa Fascynujący Świat Pająków i Skorpionów w PKiN,
  - 22.10.2019r. - wycieczka z przewodnikiem po Warszawie,
  - 12.11.2019r. - film w kinie Helios w Złotych Tarasach,
  - 10.12.2019r. - Muzeum Neonów ul. Mińska 25,
  - 14.01.2020r. - łyżwy na Stadionie Narodowym ul. ks. J. Poniatowskiego 1,
  - 04.02.2020r. - Muzeum Świat Iluzji Rynek Starego Miasta 21,
  - 03.03.2020r. - trampoliny w Hangar 646, Wał Miedzeszyński 646,
  - 07.04.2020r. - planetarium w Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20,
  - 12.05.2020r. - bilard Arena Klub Bilardowy ul. Pańska 61,
  - 09.06.2020r. - wycieczka rowerowa ścieżkami rowerowymi Warszawy.
      
  2. Podczas każdego wyjścia imprezy zaplanowane będą przystanki
  w charakterystycznych dla stolicy miejscach takich jak: Rynek Starego Miasta, Pomnik Bohaterów Getta, Zamek Królewski, Pomnik Warszawskiej Syrenki, Łazienki Królewskie, Cmentarz Żydowski, PGE Narodowy itp., gdzie prowadzący zajęcia przedstawi historię danego miejsca, zachęci do rozmowy na temat Warszawy i jej przeszłości.

      Korzyściami wychowawczymi płynącymi ze wspólnie spędzonego czasu i udziału młodzieży w zaplanowanych zajęciach będzie:
  - lepsze poznanie i rozumienie wychowanków przez wychowawcę,
  - stworzenie właściwej atmosfery wychowawczej sprzyjającej rozwojowi młodzieży i pracy z nią,
  - rozładowanie poprzez zajęcia ruchowe napięć związanych wkroczeniem mieszkańców bursy w nowe środowisko oraz nadmiarem zadań i nauki szkolnej,
  - integrowanie się wychowanków ze środowiskiem lokalnym,
  - poznawanie przez młodzież alternatywnych form spędzania czasu wolnego.

  © 2018 Bursa nr 6. All Rights Reserved.
  Wykonanie: webmania.pl

  Please publish modules in offcanvas position.

  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się